ข่าวเด่นของแท็ก น้ำแล้ง

“ป่าสักโมเดล” หลุมขนมครกยักษ์ดักน้ำ สร้าง 1 แสนหลุม ไร้ท่วมไร้แล้ง (คลิป)
ประเด็นร้อน

“ป่าสักโมเดล” หลุมขนมครกยักษ์ดักน้ำ สร้าง 1 แสนหลุม ไร้ท่วมไร้แล้ง (คลิป)

นอกจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความขัดแย้งสูง การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ยังมีทางเลือกอยู่อีกจำนวนไม่น้อย อย่างเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในลุ่มน้ำป่าสัก เป็นการนำทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ หรือ ที่เราเรียกว่า ศาสตร์พระราชา โครงการนี้เป็นการปรับสภาพพื้นที่ราบสูงให้เป็นหลุมขนมครกยักษ์ ถูกเรียกว่าป่าสักโมเดล ตามข้อมูลทางวิชาการระบุว่า หากสร้างหลุมลักษณะเดียวกันครบ 1 แสนหลุม ในลุ่มน้ำป่าสัก จะทำให้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งหมดไป

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว น้ำแล้ง