ข่าวเด่นของแท็ก เกย์

"GLBT" จากสีชมพู สู่สีม่วง ถึงสีรุ้ง เพื่อจุดมุ่งหมายความเท่าเทียมทางเพศ
ประเด็นร้อน

"GLBT" จากสีชมพู สู่สีม่วง ถึงสีรุ้ง เพื่อจุดมุ่งหมายความเท่าเทียมทางเพศ

สืบเนื่องจาก วันที่ 25 มิถุนายน ศาลสูงสหรัฐฯได้มีคำตัดสินเห็นชอบให้คู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน สามารถแต่งงานกันได้ทั่วทั้ง 50 รัฐในสหรัฐฯ ถือเป็นชัยชนะสำหรับอเมริกา โดยชาวอเมริกันทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือเขาจะรักใครและเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับชาวรักร่วมเพศทั่วโลก ว่าพื้นที่ของพวกเขาในการแสดงความรักเยี่ยงมนุษยคนหนึ่ง เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม