“ทิม คุก” ยืนยันเป็นเกย์ ชี้เป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า