ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ เกาะหลีเป๊ะ

สังคม

"วราวุธ"รับแก้ปัญหาที่ดินชาวเลทำได้ยาก

เป็นเวลา 10 ปีแล้วที่คณะรัฐมนตรี มีมติฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ แทบไม่มีความคืบหน้า โดยปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่ดิน โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องที่ดินของชาวเลกับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยว วันนี้จึงมีการลงนามข้อตกลงส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้น เพื่อให้หลายหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหา ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอมรับว่า การแก้ปัญหาที่ดินชาวเลทำได้ยากเพราะมีความซับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ