ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับ บริษัท Huawei บริษัท HY Medical จากประเทศจีน และ บริษัท จันวาณิชย์ ร่ว...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS ร่วมกับ บริษัท Huawei บริษัท HY Medical จากประเทศจีน และ บริษัท จันวาณิชย์ (Chanwanich) ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) มาช่วยในการคัดกรองตรวจรอยโรคสำหรับ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19 ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ได้มีความพร้อมในการคัดกรองและวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ