เสียงสะท้อนจาก นร. “เรียนออนไลน์” ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง - เข้มข่าวค่ำ

137

แม้วันนี้จะเริ่มเปิดให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถกลับมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แล้ว แต่ก็มีมาตรการแบ่งชั้นเรียนเพื่อลดความแออัดให้ห้องเรียน โดยให้เด็กนักเรียนสลับกันมาเรียนห้องละ 25 คน หรือ ให้แต่ละโรงเรียน ออกแบบวิธีการเอง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ออกแบบให้นักเรียนเรียนออนไลน์และเรียนที่โรงเรียนไปพร้อมกัน แม้ว่า ทำให้ทุกคนไม่ต้องหยุดเรียนสลับกัน แต่วิธีการนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนยากขึ้น


อ่านเพิ่มเติม

เสียงสะท้อนจาก นร. “เรียนออนไลน์” ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ