ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารสกัด "กัญชา" | เที่ยงทันข่าว

47

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจหาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย


อ่านเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารสกัด "กัญชา"


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ