ภาคประชาชนหนุน อภ. ผลิตฟาวิพิราเวียร์ | เข้มข่าวค่ำ

0

ตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าถึงยายื่นหนังสือสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ หลังกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศยกเลิกคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นคำขอทำให้ไม่มีผู้ใดมีสิทธิผูกขาดยานี้ในไทย


อ่านเพิ่มเติม

ภาคประชาชนหนุน อภ. ผลิตฟาวิพิราเวียร์


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ