คนไทยในสหรัฐฯ ฉีดวัคซีนแบบเลือกยี่ห้อ | เข้มข่าวค่ำ

37

ประเทศไทย เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวจองวัคซีน ในสหรัฐอเมริกา ขยายฐานการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่จำกัดเฉพาะพลเมือง รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนที่มั่นใจได้ ติดตามรายงานพิเศษ จากคุณ อติ บุญเสริม


อ่านเพิ่มเติม

เปิดใจคนไทยในสหรัฐ ฉีดวัคซีนแบบเลือกยี่ห้อ


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ