ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ รองรับฉีดวัคซีน เก็บตกหมอพร้อม | เที่ยงทันข่าว


ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนอกจากฉีดให้กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมตามนัดแล้ว วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่ กทม.ที่ถูกเลื่อนนัดมาฉีดที่นี่เช่นเดียวกัน


อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ รองรับฉีดวัคซีน เก็บตกหมอพร้อม


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ