เด็กเครียดเรียนออนไลน์ ผู้ปกครอง คุณครูต้องปรับตัวอย่างไร?

256

ปัจจุบันมีหลายงานวิจัยที่รายงานว่าการเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอทั้งวันที่บ้าน อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพใจของเด็กๆ ได้ในยามจำเป็นแบบนี้ที่เด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่และคุณครูจะมีส่วนช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่ดีต่อสุขภาพใจได้อย่างไรบ้างเพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ