ฝ่ายค้าน ชี้ไม่ควรประชุมลับ ซัก “ประยุทธ์” ปมถวายสัตย์ฯ - เข้มข่าวค่ำ

0

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/


อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายค้าน ชี้ไม่ควรประชุมลับ ซัก “ประยุทธ์” ปมถวายสัตย์ฯ


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ