ดีเดย์ 1 พ.ค. 65 เช็กหลักเกณฑ์ วิธีการเดินทางเข้าประเทศไทยรูปแบบใหม่ เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง


ศบค. เคาะแล้วเปิดประเทศ ดีเดย์ 1 พฤษภาคม 2565 เช็กหลักเกณฑ์ วิธีการเดินทางเข้ามาประเทศไทยรูปแบบใหม่ ยกเลิกระบบ Test and Go ต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง?
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/


อ่านเพิ่มเติม

ดีเดย์ 1 พ.ค. 65 เช็กหลักเกณฑ์ วิธีการเดินทางเข้าประเทศไทยรูปแบบใหม่ เตรียมหลักฐานอะไรบ้างเพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ