ทบ.เคลื่อนย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ 27 - 29 พ.ย. เพื่อฝึกเดินทางไกล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธยุทโธปกรณ์ -ยานพาหนะ ในวันที่ 27 - 29 พ.ย. นี้ เพื่อฝึกเดินทางไกล และ พักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP การเมือง