"เรืองไกร-ศรีสุวรรณ"เห็นต่าง ปมนายกฯ พักบ้านทหาร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันชี้ชะตาคุณสมบัติ “พล.อ.ประยุทธ์” ปมพักบ้านหลวง ในข้อกฎหมาย ก็ยังมีมุมมองที่แตกต่าง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 และมาตรา 186 เรื่อง “รับผลประโยชน์อื่นใด” ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมองว่ามีข้อยกเว้น แตกต่างจาก นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ที่มั่นใจว่า การรับประโยชน์เป็น “กรณีพิเศษ” จะทำให้ “พล.อ.ประยุทธ์” หลุดจาก นายกรัฐมนตรี และต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี

“วิรัช” รับ กังวลสถานะ"บิ๊กตู่"หลังศาลรธน.นัดชี้ชะตา 2 ธ.ค.

"ประยุทธ์" ไม่กังวล "พักบ้านหลวง" ทำกระเด็นหลุดเก้าอี้

คำร้องที่ พรรคเพื่อไทย เปิดประเด็นกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ ที่เข้าชื่อยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปม พักบ้านหลวงในค่ายทหาร เป็นการยื่นวินิจฉัย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 184 (3) ที่ ห้ามรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ หากฝ่าฝืนจะทำให้ พ้นจากตำแหน่ง และต้องเว้นวรรคทางการเมือง 2 ปี ซึ่งในคำร้องไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามรับเงินเกินกว่า 3,000 บาท

 ผลที่จะออกมาในวันที่ 2 ธ.ค.ในมุมมองของนักตรวจสอบอย่าง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะรอดคดี เพราะกองทัพให้ใช้บ้านรับรองแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ประเทศ ถือเป็นรข้อยกเว้นที่ระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ

แตกต่างจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ที่เป็นคนยกร่างคำร้องให้พรรคเพื่อไทย ที่เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่รอดคดี เพราะกองทัพให้ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้บ้านรับรองเป็นกรณีพิเศษ พร้อมอ้างว่า ในหนังสือชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยอมรับในประเด็นนี้

"เรืองไกร-ศรีสุวรรณ"เห็นต่าง ปมนายกฯ พักบ้านทหาร

ตามหนังสือชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ยื่นชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ  9 หน้า เป็นการอธิบายว่า “การเข้าอยู่อาศัยและใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นบ้านพักรับรอง ได้รับอนุญาตตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ที่ระบุว่า บ้านพักรับรองกองทัพบก หมายความว่า บ้านพักของทางราชการกองทัพบกที่กำหนดให้เป็นที่พักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หรือ อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว

ส่วนประเด็นมาตรา 184 (3) พล.อ.ประยุทธ์ ยังชี้แจงว่า คุณสมบัติผู้ที่สามารถใช้บ้านพักรับรอง ไม่ได้ระบุเพียงกว่าง ๆ ว่า “อดีตผู้บัญชาการชั้นสูงที่ทำคุณประโยชน์” ไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติของกองทัพบก ตามข้อยกเว้นของมาตรา 184(3)

ด้าน ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจาร์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อธิบายว่า ในอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน ใช้บ้านพักรับรองกองทัพบกได้ตามระเบียบ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา  เพราะบางคนต้องไปดำรงตำแหน่งสำคัญด้านอื่น ซึ่งที่ผ่านมาก็มี อดีต ผบ.ทบ. บางคนไปเป็นองคมนตรี ผู้บัญชาการทหารบกก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นธรุกิจการงานปกติของกองทัพ

ส่วนความแตกต่างระหว่างบ้านพักสวัสดิการ กับ บ้านพักรับรอง ผศ.วันวิชิต อธิบายว่า เป็นระเบียบคนละฉบับ โดยบ้านพักรับรอง ครอบคลุมไปถึง “อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง” ที่ทำคุณประโยชน์ แต่บ้านสวัสดิการ จะเป็นบ้านพัก สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกคืนจากนายทหารชั้นสัญบัตรที่เกษียณจำนวนหนึ่งแล้ว ในสมัยที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก

"เรืองไกร-ศรีสุวรรณ"เห็นต่าง ปมนายกฯ พักบ้านทหาร

ผศ.วันวิชิต ยังระบุว่า ผลพรุ่งนี้ มี 2 ทาง คือ รอดคดี และ ไม่รอดคดี ซึ่งหาก พล.อ.ประยุทธ์ ถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็จะทำให้ ครม. พ้นไปทั้งคณะ และรัฐสภาก็จะต้องเลือกบุคคลในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ที่เหลืออยู่ 5 คน มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ รอดคดี ก็จะยังมีคำถามว่า “พล.อ.ประยุทธ์” จะใช้บ้านพักหลวงต่อหรือไม่ รวมไปถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะถูกอีกฝั่งนำมาตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่

ด้าน นายเรืองไกร ยืนยันว่า  ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะรอดหรือไม่รอดคดี ก็จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ ความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เกิน 3,000 บาท โดยมีหลักฐานเป็นคำชี้แจงของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีการระบุไว้ในหน้าสุดท้ายว่า กองทัพบก สนับสนุนงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า และน้ำประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัย ซึ่งหมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ เข้าพักอาศัยฟรี และอาจเข้าข่ายการรับประโยชน์อื่นใด ที่ขัดต่อกฎหมาย ป.ป.ช. ได้

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ