“ศิริพงษ์” แจง งดออกเสียงโหวต “ศักดิ์สยาม” เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


1 ใน 6 ส.ส.ดาวฤกษ์ พร้อมน้อมรับมติพรรคหากลงโทษ ปมงดออกเสียงโหวต “ศักดิ์สยาม” ยัน ใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.ทำในสิ่งที่ถูกต้อง-เหมาะสม เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP การเมือง