โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ปลอดประสพ สุรัสวดี"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง