เฟซบุ๊กลบบัญชี “ไอโอ” เชื่อมโยงกองทัพไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เฟซบุ๊กลบ 185 บัญชีและเพจ พบเป็นเครือข่าย “ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (ไอโอ)” ในไทย และพบความเชื่อมโยง “ชัดเจน” กับ กอ.รมน.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง