ฝ่ายค้าน แถลง จี้ รัฐบาลประยุทธ์ ลาออก ยื่นป.ป.ช.ฟัน 157 เหตุแก้โควิด-19 เหลว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงการณ์ จี้ รัฐบาลประยุทธ์ ลาออก เหตุแก้ปัญหาโควิด-19 ล้มเหลว เตรียมยื่นป.ป.ช. ฟัน 157 ปล่อยปละละเลย ทำให้ ประชาชนต้องล้มป่วย-เสียชีวิต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง