คนกรุงเทพฯ รีเควสแก้ปัญหาสะสม ถึง ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ PPTVHD ช่อง 36 เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ความคิดเห็นต่อปัญหาในกรุงเทพฯเพื่อสำรวจว่าผู้ใช้งานโซเชียลพดูถึงปัญหาเรื่องไหนมากที่สุด

โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียใช้คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับปัญหาในกรุงเทพฯ เช่น ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความปลอดภัย ปัญหาการศีกษา เป็นต้น ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย.64 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 65 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 31,302 ข้อความ พบว่า

เช็กกระแสโซเชียล "ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม" แต่ละคนถูกพูดถึงด้านใดบ้าง

ชาวโซเชียลฯ ต้องการอะไรจากผู้ว่ากรุงเทพฯ คนใหม่

จากชุดข้อมูลที่เก็บมาได้มีการ กล่าวถึงปัญหาต่างๆ 9,933 คร้ัง ถูกแบ่งออกเป็น 9 ประเด็น ได้แก่ ผังเมือง คมนาคม รัฐบาล เศรษฐกิจ สาธารณสุข  ความเหลื่อมล้ำ ความปลอดภัย การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม

 

3 ประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อย ที่สุดได้แก่ ผังเมืองถูกพูดถึง 2,722 คร้ัง, คมนาคมถูกพูดถึง 2,501 คร้ัง, รัฐบาลถูกพูดถึง 1,984 คร้ัง

รมว.ยุติธรรม ยันกฎหมาย JSOC ต้องทำเสร็จในรัฐบาลนี้

หากเจาะลึกลงไป ปัญหาผังเมือง

ที่พักอาศัย เป็นปัญหาที่กล่าวถึงมากที่สุด โดยเป็นเรื่องของ ชุมชน บ้าน หอพัก คอนโด และปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจส่งผลต่อที่พักอาศัย

ต่อมาคือ น้ำท่วม น้ำท่วมภายในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ท่อตัน การระบายน้ำ รวมถึงผลกระทบและแนวทางการป้องกันปัญหาเหล่านี้

พื้นที่สาธารณะ ก็ถูกพูดถึงเช่นกันในปัญหาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานของผังเมือง ซึ่งส่วนรวมของ กทม. อย่างสวนสาธารณะ แผงลอย ทางเท้าพื้นที่สีเขียว และ สายไฟ เป็นต้น

ปัญหาคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสัญจรไปมา เช่น

การเดินทาง เป็นหัวข้อที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดเป็น จำนวน 2,942 คร้ัง และได้รวบรวมปัญหาเช่น การจราจร รถติด ที่จอดรถ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่

ขนส่งมวลชน กล่าวถึงปัญหาของนโยบายและการใช้งาน รถไฟ BTS MRT รถเมล์ ใน กทม. เป็นต้น

กฎระเบียบ ล่าวถึงปัญหาของตัวข้อกฎหมายหรือการบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ขับขี่บนทางเท้า พ.ร.บ.จราจร ทางม้าลาย เป็นต้น

สรรพากร เร่งคืนภาษีแล้วกว่า 78 % เป็นเงินกว่า 15,426 ล้านบาท

ปัญหาการบริหารจัดการ ซี่งมีตั้งแต่ระดับองค์กรของรัฐ ไปจนถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง เช่น ระบบการทำงานของรัฐ เช่น กฎหมาย ศาล ภาษี เป็นต้น  ขณะที่ ความประพฤติ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติของ เจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ เช่น นักการเมือง ตตำรวจ ทหาร ข้าราชการ เป็นต้น

 

ขณะที่ปัญหาอื่นๆ ที่ถูกพูดถึง เช่น

  • ด้านเศรษฐกิจ ค้าขาย รายได้ อาชีพ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน เทคโนโลยี
  • ด้านสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชนเช่น โควิด-19 ผู้สูงอายุ สุขภาพ โรคระบาด
  • ความเหลื่อมล้ำ  กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม เช่น คนจรจัด คนไร้บ้าน คุณภาพชีวิต
  • ความปลอดภัย กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เช่น คดีความ อาชญากร ยาเสพติด อาชญากรรม ซอยเปลี่ยว พื้นที่เสี่ยงภัย
  • การศึกษา พูดถึงการศึกษาใน กทม. เช่น โรงเรียน มหาลัย คุณภาพหลักสูตร
  • สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ มลพิษ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ