ประวัติ “พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล” ผู้สมัครอิสระชิงผู้ว่าฯกทม. เจ้าของแม่บททางด่วน-รถไฟฟ้าใต้ดิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อดีต ส.ส.ปชป.ลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.เบอร์ 2 ในนามอิสระ นักการเมืองเจ้าของผลงานแม่บททางด่วน-รถไฟฟ้าใต้ดิน และการปฏิรูปทหาร-การศึกษา

สำหรับ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2509 มีชื่อเล่นว่า “ปราง” เป็นลูกสาวของ นายสุขวิช รังสิตพล อดีตผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มีมารดา คือ นางผิวผ่อง ณรงค์เดช รังสิตพล น้องสาวของ นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอุบลราชธานี, นายเกษม ณรงค์เดช และพี่สาวของ นางดวงใจ สุวรรณมาศ ภักดีภูมิ ภรรยาพลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนลงพื้นที่หาเสียงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

เปิดนโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. มีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างไร

มีน้องสาวและน้องชายอย่างละ 1 คน คือ 1) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนะพงศ์เชฏ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฎ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ 2) นาย ณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมรสกับ นายสิทธินันท์ มานิตกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

การศึกษา

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สอบเทียบ)
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด University of Colorado at Boulder และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดัลลัส University of Dallas

 

การรับราชการทหาร

2531-2532 ร้อยตรี-ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

2532-2539 ร้อยเอก-พันตรีกองการฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

2538-2540 โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก รัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

2540 ลาออกจากราชการทหาร

 

เส้นทางการเมือง

2540 รองโฆษกพรรคความหวังใหม่

2542 รองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่

2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในการเลือกตั้ง

2545 ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน สภาผู้แทนราษฏรพรรคความหวังใหม่ ต่อมาพรรคได้เข้ารวมกับพรรคไทยรักไทยจึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์

2545 ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาธิการ กิจการสภา และ กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร

2547 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ผลงานขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คือเสนอระเบียบปฏิบัติพรรค ในการการหักเงินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบไม่แบ่งเขต เป็นระเบียบบังคับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อความเสมอภาค ระหว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2 ประเภท

ผลงานที่สำคัญ

 • ในฐานะคณะทำงาน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคนที่ 5 นายสุขวิช รังสิตพล ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ขยายทางด่วนจาก 27 เป็น 105 กิโลเมตร และเปิดใช้ทางด่วนขั้นที่ 2 ภายในระยะเวลา 102 วัน
 • ในฐานะคณะทำงานประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานครคนที่ 3 นายสุขวิช รังสิตพล ค้นพบว่า 21 เมตร ภายใต้พื้นกรุงเทพมหานคร เป็นดินดาน วางแผนแม่บทรถไฟฟ้าใต้ดิน 300 กิโลเมตร
 • การรณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนิติบุคคล รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2538 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคือ ต้นแบบของร่างพระะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542
 • ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก ปี 2538-2540 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา “การหนีทหาร” โดยการเสนอให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ
 • ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ปี 2540 ประสบความสำเร็จในการยกระดับกองทัพไทย อาทิ 1)การแต่งตั้งนายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ 2) โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นระเบียบปฏิบัติในกองทัพ จนถึงปัจจุบัน
 • ในฐานะคณะทำงานประธานจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 1998 นายสุขวิช รังสิตพล ได้ปรับปรุง ราชมังคลากีฬาสถานเตรียมพื้นที่สร้างสะพานรามคำแหงเสร็จใน 3 เดือน แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ สายเคเบิล
 • ปี 2544 เป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย และเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รวมทั้งเป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 • ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ภัยธรรมชาติ และภัยจากยาเสพติด โครงการหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ คือ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง” ที่นำนักโทษในคดียาเสพติดไม่ร้ายแรงเข้าอบรมวิชาชีพ นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจะได้รับการอบรมวิชาชีพเพื่อให้โอกาสในชีวิตอีกครั้ง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ปัจจุบันโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองดำเนินการมาเป็นปีที่ 17 มีการต่อยอดขยายเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมดูแลเรียกว่า “วิทยาลัยลูกผู้ชาย” และ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” โดยดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในค่ายทหารทั่วประเทศไทย ในปี 2545

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2544 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติ “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” จากผู้ว่าฯสู่ผู้สมัคร

ประวัติ “น.ต.ศิธา ทิวารี” ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. อดีตนักบิน F16

ที่มา : เฟซบุ๊ก ฐิฏา มานิตยกุล ผู้พันปราง, ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | ยูโร 2024

ใช้ปากเตะบอล | ยูโร 2024

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ