ไม่รอด! “เอ๋-ปารีณา” คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน งดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศาลฎีกา พิพากษาคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน “ปรีณา” เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี เเละไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เเละดำรงตำเเหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

ศาลฎีกาพิพากษา ให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. เขต 3 จังหวัดราชบุรี พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ด้วยกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมก่อความเสียหาย ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระปี 2561 ข้อ 3 ,ข้อ 17 ข้อ 27 วรรคสอง ประกอบกับรัฐธรรมนูญ

เปิดประวัติ “ปารีณา ไกรคุปต์” จาก “ไทยรักไทย” สู่ “พลังประชารัฐ”

ป.ป.ช.ฟัน "เอ๋ ปารีณา"รุกป่าผิดจริยธรรมร้ายแรง

“ปารีณา” ยันไม่ได้รุกป่าสงวนฯ พร้อมสู้ทุกคดี ชี้โดนกระทำเยอะกว่าคนอื่น

ไม่รอด! “เอ๋-ปารีณา” คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน งดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

มาตรา 235 วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ และ พ.ร.ป.ป.ป.ช.ปี 2561 มาตรา 81 และมาตรา 87 ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี ย่อม มีผลไม่มีสิทธิ์สมัคร ส.ส.-ส.ว.-ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด 

กสม.จี้ยกเลิก “พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉ. 27” ชี้จำกัดเสรีภาพสื่อ-ละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม.เผยผลสำรวจสิทธิมนุษยชน เสียงส่วนใหญ่“หนุนทำแท้งเสรี”

โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตามประเด็นที่มีการวินิจฉัยคือ ผู้ร้อง หรือ ป.ป.ช. มีอำนาจยื่นร้องได้ตามประมวลจริยธรรมและตามรัฐธรรมนูญมาตรา 253 และพิจารณาในข้อเท็จจริงเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามประมวลจริยธรรมข้อ 3 และข้อ 27 วรรคสอง ว่า สาวปารีณา เป็น ส.ส. มีหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในอำนาจหน้าที่การเสนอพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการทำงานของกรมป่าไม้ การเป็น ส.ส. ของนางสาวปริณาจึงไม่มีผลต่อการพิจารณาปฏิรูปที่ดิน 

แต่ประเด็นวินิจฉัยว่าการกระทำความผิด มาตรฐานทางจริยธรรมข้อ 17 เรื่องการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนั้น ชี้ถึงการดำรงตำแหน่ง ส.ส.ถึง 4 สมัยนางสาวปารีณา ตั้งแต่ปี 2548 โดยปี 2554 และ 17 มิถุนายน 2562 ที่มีการปฏิรูปที่ดิน แต่นางสาวปรีณาถือครองที่ดิน 665 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินในเขตปฏิรูป  ไม่มีการส่งคืนให้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติย่อมต้องรู้ถึงคุณสมบัติการพิจารณาจัดสรรที่ดินคือ 1. ต้องเป็นเกษตรกร 2. ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรของตนเอง 3. ได้รับการจัดสรรไม่เกินคนละ 50 ไร่ 

เพราะนางสาวปริณาทราบดีว่ามีที่ดินมากกว่าเกษตรกรคนอื่นนับ 10 เท่า หากเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินอาจทำให้สูญเสียความครอบครองที่ดิน จึงมีเจตนาไม่ส่งมอบที่ดินคืนและหลีกเลี่ยงการส่งมอบที่ดิน แม้จะส่งมอบที่ดินคืนตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 แต่เป็นการส่งคืนหลังการตรวจสอบ ไม่ใช่โดยการสมัครใจที่จะส่งมอบที่ดินเข้าสู่การปฏิรูปที่ดิน แต่เป็นการครอบครองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการปิดโอกาสเกษตรกรคนอื่น ทำให้ที่ดินในเขตปฏิรูปไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าทำไม ส.ส. จึงถือครองที่ดินจำนวนมาก เดี๋ยวพ่อนางสาวปารีณาเป็น ส.สงมา 4 สมัย จนถึงปัจจุบันจึงไม่ใช่เกษตรกรที่จะได้รับการจัดสรรที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินที่ถือครองเป็นที่กลับคนละที่กับแหล่งที่อยู่อาศัยในอำเภอโพธาราม และมีทรัพย์สินมากกว่า 163 ล้านบาทจึงถือว่าไม่ได้ยากจนและขาดคุณสมบัติการได้รับจัดสรรที่ดินตั้งแต่ต้น 

ศาลจึงพิพากษาว่าเป็นการกระทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง  ซึ่งหมายถึงการไม่ปรับพฤกษ์ตนในการรักษาชื่อเสียงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธา  การถือครองที่ดิน 665 ไร่ทำกิจการขนาดใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่งผลต่อการใช้กฎหมายปฏิรูปทำให้ศาลพิจารณาถึงพฤติกรรมและเจตนาและความเสียหายเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

โดยกระบวนการหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา หรือภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

พ่อลูก 'ไกรคุปต์' ไม่รอด ฟาร์มไก่ 'เอ๋ ปารีณา'พ่นพิษ ตร.ฟัน 4 ข้อหาหนัก ส่งอัยการ 'ทวี' โดนรุกที่!

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ