โอกาสเท่ากับอนาคต! ความเห็น"เยาวชน" กับการผลักดันพื้นที่แสดงความสามารถ


โดย กทม. ในมุมมองคนรุ่นใหม่

เผยแพร่
เปิดผลสำรวจความเห็นเยาวชน กับการผลักดันให้มีพื้นที่แสดงความสามารถ พวกเขามีความต้องการ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนคน Gen z กับโอกาสในการแสดงศักยภาพบนพื้นที่แสดงความสามารถในอนาคตว่าเขามีความต้องการหรือความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬาลานกิจกรรม ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

โดย ทีมข่าวนิวมีเดียพีพีทีวี ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคลองเตยดีจัง และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สภาเด็กฯ ยื่นหนังสือผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ขอฟังเสียงเยาวชน

กางนโยบายอดีตผู้ว่าฯกทม. กับการจัดสรรงบเพื่อเยาวชนและปัญหาที่ยังกวนใจ?

 

จากการสัมภาษณ์เยาวชนทั้ง 2 กลุ่มได้ผลสรุปว่า ลานกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชน ทั้ง 2 กลุ่ม มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากต่อเยาวชน รวมถึงประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือว่าคนแก่ ผู้พิการต่าง ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ลานกิจกรรม หรืออาคาร พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

ซึ่งลานกีฬาของกรุงเทพมหานครค่อนข้างมีจำนวนมาก จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีทรัพยากรเยอะ แต่จัดการสรรทรัพยากร ของตัวเองได้ไม่ทั่วถึง เยาวชนเองอยากเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์ที่ให้เยาวชนเข้ามาแสดงความสามารถ หรือเข้ามาแสดงออก ซึ่ง กทม.ยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่ และกรุงเทพมหานครเองส่วนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยผลักดันในเรื่องนี้

สำหรับลานกิจกรรมที่เยาวชนต้องการ คือ ลานกิจกรรมที่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะรองรับความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นลานที่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองได้ อาจจะเป็นลานที่กว้าง หรืออาคารที่มีพื้นที่รองรับ

โดยมีการชี้แจงว่า พื้นที่ตรงนี้สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง มีอุปกรณ์อะไรบ้าง และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพราะยังมีเยาวชนอีกหลายคนต้องการพื้นที่ตรงนี้ มีการเข้าถึงที่ง่ายกว่าเดิม และอยากให้เพิ่มพื้นที่ด้านศิลปะ กิจกรรมที่เสริมอาชีพ เพราะช่วงวัยเด็กที่กำลังโต เขากำลังค้นหาตัวเองว่าอาชีพอะไรที่ต้องการทำ หรือความถนัดของตนเองต้องการแบบไหน เพราะว่าเด็กควรออกแบบในการจัดกิจกรรมด้วยตัวเอง ว่าต้องการเล่นอะไร ออกแบบการเล่นยังไงในพื้นที่ของตนเองให้ปลอดภัย และสุดท้ายแล้วเด็กเขาจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยตัวของเขาเอง

นอกจากนี้เยาวชนยังอยากเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับผู้ใหญ่ให้เป็นกิจกรรมทุกช่วงวัย และอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นผลดีมาก ๆ นั่นก็คือการพัฒนาลานกีฬาไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม โดยมีครู หรือคนรับผิดชอบจากหน่วยงานภาครัฐลงมาดูแล

ในมุมมองของเยาวชน มองว่า ลานกิจกรรมมีประโยชน์มาก ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนที่บางครั้งผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน หรือต้องออกไปหารายได้ ถ้ามีครูมาฝึกน้องๆ เด็กเหล่านี้ก็จะไม่ไปมั่วสุม ซึ่งเราอยากเห็นน้อง ๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ไม่ไปเป็นภาระของสังคม สรุปได้ว่าเด็ก และเยาวชนอยากมีสิ่งที่เข้ามาสนับสนุน ดังนี้

  • ส่งเสริมพื้นที่ให้กับเด็กด้อยโอกาส
  • เพิ่มพื้นที่แสดงความสามารถ
  • ต้านภัยยาเสพติด

รวมไปถึงบุคคลที่เยาวชนต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้างพื้นที่เพื่อเยาวชน และสิ่งที่เยาวชนต้องการให้เกิดขึ้น

1. ผู้ว่าราชการ

2. ที่บูรณาการกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งเป็นพื้นที่การรถไฟก็ดี การท่าเรือก็ดี หรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ดี ที่มาบูรณาร่วมกันโดยใช้งบประมาณโดยผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ รวมถึงทุก ๆ สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก แต่เด็กยังไม่มีโอกาสในการเข้าไปใช้พื้นที่สร้างสรรค์เหล่านั้น

ในส่วนของพื้นที่ที่จะจัดสร้าง กลุ่มเยาวชน Gen Z มองว่า ลานกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกพื้นที่เพราะทุกพื้นที่ก็จะมีข้อจำกัดของตัวเอง เราควรลงพื้นที่ไปดูว่าเด็กถนัดด้านไหนก็จะได้ส่งเสริมด้านนั้นมากกว่า บางพื้นที่เด็กเก่งฟุตบอล แต่ส่งครูบาสเก็ตบอลมาก็ไม่ใช่ เราต้องพัฒนาในส่วนที่เด็กเขาขาด อย่างบางพื้นที่เด็กชอบเล่นสเก็ตเด็กมีพื้นฐานด้านสเก็ตมาเยอะ เราควรจัดพื้นที่เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่ว่าเราจะจัดบูรณาการให้มันเหมือนกันหมดเลย แต่เราควรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลานกีฬาได้ใช้สอยอย่างเต็มที่

เรื่องแรกที่เยาวชนต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่เข้ามาแก้ไข ก็คือ เรื่องพื้นที่ เยาวชนต้องการอยากจะให้ผู้ว่าฯกทม. จัดสถานที่ หรือจัดพื้นที่รกร้างหรือสวนสาธารณะ แบบขอใช้พื้นที่นั้นเป็นการทำกิจกรรม และก็ส่วนในเรื่องของงบประมาณ ถ้าได้จัดกิจกรรมแล้ว ก็อาจจะจัดกิจกรรมสักประมาณสองวันในช่วงวันหยุดที่พ่อแม่สามารถนำเด็กมาทำกิจกรรมได้ อาจจะใช้งบประมาณภายในวันนั้น ส่วนในวันธรรมดา ก็จะเป็นกิจกรรมปกติที่เด็ก หรือผู้พิการสามารถมาใช้บริการได้

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการจัดสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงความสามารถของเยาวชนยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องติดตามกันต่อไป สุดท้ายนี้ขอฝากผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ สานต่อความฝันของพวกเขาเหล่านี้โดยไม่ทอดทิ้ง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ