อสม. ล้านกว่าคน เตรียมเฮ ครม.พิจารณาให้ 2,000 บาท ร่วมต่อสู้โควิด-19 สำเร็จ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดวาระ ครม.น่าสนใจวันนี้ “อนุทิน” เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติค่าตอบแทน อสม.และ อสส. 1.05 ล้านคน คนละ 2,000 บาท สู้โควิดสำเร็จ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (27 ก.ย.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ย. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

มท.1 สั่งการด่วนทุกจังหวัด รับมือพายุ "โนรู" เปิดสายด่วน 1784 โทรฟรีตลอด 24 ชม.

ย้อนคำชี้แจง ทีมกฎหมาย “ประยุทธ์” ก่อนศาลตัดสินนายก 8 ปี

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จำนวน 1,039,729 คน

และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ย. 65 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน  

โดยเงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อสม. และอสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด19  ในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่โควิด19 ยังคงเป็นโรคติดต่ออันตราย  

หาก ครม. อนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุน อสม. และ อสส. รวมแล้วเป็นเวลา 30 เดือน หรือ 2 ปีครึ่ง ตั้งแต่ มี.ค. 63- ก.ย. 65 ในการนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานต่อสู้กับโควิดจนสำเร็จ

  • วาระปกติ เพื่อพิจารณา เช่น

การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ คกก.ฯ หนี้สาธารณะ

การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (กษ.) 

  • วาระเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา เช่น

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ....

ร่างพระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.... 

  • วาระสำคัญของรัฐบาล เช่น

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 16 /2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่  27 /2565 

2. รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 ) 

  • วาระเพื่อทราบ เช่น

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่...) พ.ศ...

ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

 

คอนเทนต์แนะนำ
สภาพอากาศวันนี้! ฝนตกกระหน่ำไทยต่อเนื่อง พายุโนรูจ่อเข้าไทย 29 ก.ย.นี้
เฉพาะกันยายน! ฝนถล่มกทม.มากกว่าปีก่อน 2 เท่า

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ