โปรดเกล้าฯ ผบ.ทร. เป็นนายทหารราชองครักษ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯนายทหาร 765 นาย “เชิงชาย” เป็น ผบ.ทร. – “อลงกรณ์ ”เป็น ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ 106 นายพล "บิ๊กโจ๊ก-บิ๊กต่อ" ผงาดติดยศ พลตำรวจเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช  2565

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ