เสนอ ครม. "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในการประชุม ครม. มีหลายวาระน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือการเสนอให้ "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ส่วนของขวัญปีใหม่ยังไม่เข้า

วาระ ครม.ประจำวันอังคาร 1 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเดือนสุดท้ายของปี มีวาระน่าสนใจ 

รัฐซื้อไฟลดลง-ก๊าซราคาพุ่ง คาดกดดัน GULF กำไรวูบไตรมาส 3

แจกพิกัดทั่วไทย ส่องจันทรุปราคาเต็มดวงคืนลอยกระทง 2565

  • การเสนอให้ "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน

โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เคยกล่าวว่า เนื่องจาก “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

แม้ประเทศไทยจะรับวัฒนธรรมเรื่อง“นาค” มาจากประเทศอินเดีย แต่ไทยได้นำมาปรับ สร้างสรรค์และต่อยอดโดยสื่อออกมาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ งานวรรณกรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และปัจจุบันมีการนำเรื่อง “นาค”ไปต่อยอด“Soft Power”ความเป็นไทยมากมาย เช่น ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น

วาระพิจารณาสนามบินอู่ตะเภาแลเมืองการบินภาคตะวันออก

สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (สกพอ.) เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาแลเมืองการบินภาคตะวันออก ที่จากเดิม ครม.อนุมัติให้มีโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ในพื้นที่

โดยให้กองทัพเรือ ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบํารุง อากาศยานใหม่ ได้แก่ โรงซ่อมอากาศยาน โรงพ่นสีอากาศยาน อาคารซ่อมบริภัณฑ์ อาคารสาธารณูปโภค และอาคารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บมจ. การบินไทย) ร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อ ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงฯ ให้บริการ และการซ่อมบํารุงรักษาของโครงการฯ เป็นเวลาไม่เกิน 50 ปี โดยรายละเอียดเป็นไป ตามหลักการของโครงการฯ ซึ่ง กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการ MRO ไม่ได้อยู่ในแผนโครงการหลักของอีอีซีที่ต้องเร่งรัดสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2568 ประกอบกับการบินไทยเพิ่งสามารถกลับมาเดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการได้ การลงทุนในโครงการนี้จะต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องปัจจุบัน

ของขวัญปีใหม่ยังไม่เข้า

ส่วนความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป คาดว่าจะไม่ทันเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ย.) 

 

ส่วนวาระอื่นๆ เช่น

  • มีการขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่าง บูรณาการของประเทศไทย ( Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan)
  • กระทรวงทรัพยากรฯเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2570)
  • กระทรวงการคลังรายงานการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน
  • กระทรวงแรงงานเสนอรายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำห้วยผาก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่ชลประทานพ.ศ...
  • กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่...) พ.ศ....
  • สำนักงาน ป.ป.ง.เสนอรายงานผลการพิจรณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิกรวิสามัญพิจารณาร่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่... พ.ศ...ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ