“สี จิ้นผิง" ถึงไทย พร้อมประชุม APEC 2022


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้นำชาติมหาอำนาจอย่าง "สี จิ้นผิง" ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยภริยา เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในวันพรุ่งนี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา ได้ให้การต้อนรับนาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนางเผิงลี่หยวน ภริยา ที่เดินมาด้วยเครื่องบินพิเศษถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้  ( 18 พ.ย.)

ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางรอยยิ้มและการพูดคุยทักทายจากผู้นำจีน  โดยมีนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนชั้นนำจำนวนมากมาร่วมให้การต้อนรับ

ผู้นำจีน-ญี่ปุ่น เตรียมพบกันครั้งแรกใน APEC 2022

นายกฯไทย-แคนาดา หารือทวิภาคีพร้อมขยายความร่วมมือ “การค้า-ท่องเที่ยว”

ทั้งนี้ นายสีจิ้นผิงไม่ได้มาร่วมงาน APEC CEO Summit เนื่องจากกำหนดการซ้อนกันโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน (unforeseen schedule conflict) แต่ได้ส่งเอกสารถ้อยแถลงมาสำหรับการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางสถานทูตจีนมา มีรายละเอียดว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค ในหัวข้อ ยึดมั่นในความตั้งใจเดิม ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก ว่า ผู้แทนทางธุรกิจ สุภาพสตรี สภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาถึงกรุงเทพฯ ที่สวยงาม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําภาคธุรกิจของเอเปค โลกมาอยู่ที่ทางแยกอีกครั้ง โลกจะไปทางไหน เอเชียแปซิฟิกจะทําอย่างไร พวกเราจําเป็นต้องให้คําตอบ

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหนึ่งในสามของทั่วโลก เศรษฐกิจคิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจโลก การพัฒนา เศรษฐกิจของสมาชิกเอเชียแปซิฟิกได้ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในอดีต จําเป็นต้องเปิดหน้าใหม่อันสดใสยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นใน อนาคต

ปัจจุบันสถานการณ์เอเชียแปซิฟิกมีความมั่นคงโดยภาพรวม ความร่วมมือภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่าง สันติ ความร่วมแบบวิน-วินเป็นกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน โลกกําลังเข้าสู่ระยะการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดของ ภูมิรัฐศาสตร์และการแปรผันของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ซ้อนซับกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและโครงสร้างความ ร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกมีความกดกันในการชะลอตัวและมี ความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการถดถอย วิกฤติทางข้าวและธัญญาหาร พลังงานและหนี้สิน ได้ปรากฏตัวพร้อมเพรียงกัน มีประเทศ จํานวนไม่น้อยกําลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แนวคิด สงครามเย็น ลัทธิครองความเป็นใหญ่ ลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักษ์นิยมได้กลับมาฟื้นตัวอีก

พฤติกรรมที่บ่อนทําลายกฎระเบียบ สากลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ หนุนหลังการปะทะกันในภูมิภาค ขัดขวางความร่วมมือในการพัฒนาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่หยุด เป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิก

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ย่อมจะได้รับบทเรียนให้กับอนาคต ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเอเชีย แปซิฟิกได้ฉีดพลังอันใหญ่หลวงให้กับการพัฒนาของภูมิภาค ได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสบการณ์นี้ล้ำาค่ามาก ความตั้งใจเดิมต้องยึดมั่นและทะนุถนอมไว้

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สันติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลําบากของสงครามและความ ผันผวนแปรปรวน จนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอํานาจของประเทศมหาอํานาจ และเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่า การเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนํามา แค่ภัยพิบัติ เป็นเพราะด้วยเหตุว่าได้หลุดพ้นจากสงครามเย็น

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อม จึงสามารถพัฒนาก้าวหน้าอย่างทันสมัย “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” จึงเกิดขึ้นได้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคน ไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอํานาจของประเทศใหญ่ ความมุ่งหวังที่ สร้าง “สงครามเย็นใหม่” ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกัน

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุม การเปิดกว้างและครอบคลุมเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานแห่ง ความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันสร้างตลาดที่มีความ บูรณภาพกัน ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเหนียวแน่นมากขึ้น อ้าแขนกอคโลกไว้อย่างแข็งขัน เปิดที่ว่างอันกว้างใหญ่ ไพศาลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การเอเปคยืนหยัดลัทธิภูมิภาคที่เปิดกว้าง หลักการที่หลากหลาย และไม่แบ่งแยก ได้สร้าง โครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นเพราะเหตุที่ว่ามีวิสัยทัศน์แบบนี้ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกจึงสามารถจับโอกาสโลกาภิวัตน์ไว้ได้อย่างดี ผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเดินอยู่ในแถวหน้าของยุคสมัย

การเปิดกว้างจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การปิดกั้นจะทําให้ล้าหลัง ขัดขวางจนทําลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มี มาตั้งนานแล้วของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ล่มสลาย ย่อมจะส่งผลให้ความร่วมมือเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ “ทางตัน”

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสมัครสมานสามัคคี “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะทุกประเทศ จับมือพันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ และร่วมแรงร่วมใจทํางานด้วยกัน ตลอดกาลที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนหยัดเจตจํานงที่เป็นครอบ ครัวใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ฟันฝ่าความเสี่ยงและอันตรายนานัปการ เดินไปสู่ข้างหน้าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเศรษฐกิจโลก และ ได้กําเนิดมาซึ่งเจตนารมณ์แห่งประชาคม และเป็นรากฐานที่หนาแน่นแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกําลังเข้าสู่ระยะเวลาสําคัญในการฟื้นฟูหลังเกิดโรค COVID-19 เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนเผชิญ หน้ากับอุปสรรค์นานัปการ เช่นห่วงโซ่อุปทานไม่เป็นระเบียบและสับสน ข้าว ธัญญาหาร และพลังงานขาดแคลน มีแรงกดดันใน ด้านเงินเฟ้อ เป็นต้น พวกเราต้องกระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย ภายในสถานการณ์ใหม่ พวกเราต้องเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของยุค สมัย ยืนหยัดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนา ร่วมกันสร้าง ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

ประการแรก ส่งเสริมรากฐานการพัฒนาที่สันติอย่างหนาแน่น พวกเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ สร้างวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีบูรณาภาพ มีความร่วมมือและยั่งยืน ร่วมกันคัดค้าน แนวคิดสงครามเย็นและการปฏิปักษ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มประเทศต่าง ๆ สร้างโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเอเชีย แปซิฟิก และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิก

ประการที่สอง ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องส่งเสริมชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คํานึงถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาความห่างทางรายได้ สร้าง สภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทในเชิง บวก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาอย่างแข็งขัน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนอันใหม่ที่สมัครสมานสามัคคี เสมอ ภาค สมดุล และเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ประการที่สาม สร้างโครงสร้างอันเปิดกว้างที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบขององค์การเอเปค ผลักดันกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปขององค์การ การค้าโลกอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ต้องผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) เชื่อมต่อซึ่ง กันและกัน สร้างเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง

ประการที่สี่ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องใช้แผนสีเขียวความเชื่อมโยงขององค์การเอเปคเป็นการ นํา ผลักดันให้มีการเชื่อมต่อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบ ประเทศจีนจะผลัก ดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างแข็งขัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความเชื่อม โยงของเอเชียแปซิฟิกที่มีคุณภาพสูง

ประการที่ห้า สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มั่นคงและราบรื่น พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจ ยืนหยัด หลักการตลาด ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรี พิทักษ์รักษาระบอบของการบริการการผลิตและอุปทานของ สินค้าต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานของเอเชียแปซิฟิกที่สะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต้องร่วมกันคัดค้านลัทธิ เอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักษ์นิยม คัดค้านการกระทําที่ทําให้ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้ากลายเป็นประเด็นการเมืองและประเด็นที่ เกี่ยวกับอาวุธ

ประการที่หก ต้องผลักดันเศษรฐกิจให้อัพเกรดและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พวกเราต้องคล้อยตามการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมรอบใหม่ เร่งดําเนินนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและกฎกติกา บ่มเพาะเศรษกิจใหม่ ธุรกิจใหม่และโมเดลพาณิชย์ ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาแบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ต้องยืนหยัดการพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ํา สร้าง อุตสาหกรรมสีเขียวและการเงินสีเขียว เร่งก่อสร้างโครงสร้างความร่วมมือแบบสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนทําให้การพัฒนา เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าของโลก

นายสี กล่าวว่า สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย การพัฒนาของประเทศจีนได้รับผลดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ใช้การพัฒนาของตนเองตอบรับและนํา ความผาสุกให้แก่ภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของจีนและของเอเชียแปซิฟิกได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และผสมผสานกันอย่างลึก ซึ่ง ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าหลักของเขตเศรษฐกิจจํานวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นจุดสําคัญของห่วงโซ่ อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้ จีนจะยืนหยัดในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่ นอน สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับความมั่นคงและความเจริญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จ ซึ่งได้จัดทําแผน การ โดยภาพรวมสําหรับการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยเน้นการสร้างความทันสมัยแบบ จีนอย่างรอบด้าน

จนถึงปัจจุบันนี้ จํานวนของประเทศอุตสาหกรรมของโลกนี้มีไม่เกิน 30 ประเทศ โดยมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันล้าน คน ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน บรรลุความทันสมัยนั้น จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน ประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ การพัฒนาที่ดีของสังคมและเศรษฐกิจจีน ย่อมรณรงค์รวมพลังของประชากรจํานวนมาก ก่วาหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน เราจะยึดหมั่นแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีจํานวนเกินแปดร้อยล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า ผลักดันให้ตลาดที่มีปริมาณอันยิ่งใหญ่ ไพศาลสามารถพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นักปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เริ่มจากการทําให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่ํารวย ประเทศจีนได้ ประสบความสําเร็จในการขจัดความยากจนและสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน ตอนนี้ต้องผลักดันให้ประชาชนทั้งหมดมีชีวิตที่ ร่ำรวยพร้อมเพรียงกัน ความร่ำรวยร่วมกันของประเทศจีน คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความปรารถนาที่จะมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทําให้เกิดความร่ำรวยโดยรวมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าถึงประชาชนทั่วไป

ยืนหยัดในการบูรณาการ ระหว่างตลาดและรัฐบาล ระหว่างประสิทธิภาพและความยุติธรรม แบ่งเด็กการพัฒนาอย่างเหมาะสมสมดุล ขณะที่ทําเด็กให้ใหญ่ ขึ้น สร้างโครงสร้างแบ่งบันผลิตผลในรูปคล้ายมะกอก ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่

ไม่สมดุล ประเทศจีนกําลังปฏิบัติข้อริเริ่มดังกล่าวกับประเทศและองกรณ์ระหว่างประเทศจํานวนมากกว่า 100 แห่งอย่างเป็น รูปธรรม ผลักดันให้การประชุมระดับสูงในการพัฒนาของโลกที่จัดขึ้นในปีนี้เกิดผลที่เป็นจริง ประเทศจีนพร้อมที่จะเพิ่มการลงทุน ด้านทรัพยกรณ์ให้กับความร่วมมือการพัฒนาของทั่วโลก และจะจับมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างประชาคมการพัฒนาของโลก

นายสี กล่าวอีกว่า ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อตึกอาคารสูงได้ยืนผงาดขึ้นบนแผ่นดินของจีน จิตวิญญาณของประชาชาติจีนก็ต้องยืนผงาดขึ้น เหมือนกัน พวกเราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทรัพย์สินและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ทุกบ้าน ทุกครัวเรือนมีของกินของใช้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนมีความรู้ มารยาทและอารยธรรม พวกเรายินดีส่งเสริมวิสัยทัศน์ อารยธรรมที่เสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เจรจาและพูดคุยกัน และปรองดอง

ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกส่งเสริมค่านิยมของ มวลมนุษย์ที่สันติภาพ การพัฒนา เที่ยงธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตยและอิสระเสรี โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมข้ามผ่าน ความปิดกั้นทางอารยธรรม ใช้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการขัดกันทางอารยธรรม ใช้การอยู่ร่วมกันทาง อารยธรรมข้ามผ่านการเอาเปรียบทางอารยธรรม เพื่อสร้างพลังให้อารยธรรมโลกพัฒนาอย่างสมดุล แข็งขัน และเป็นมิตรกับทุกฝ่าย

ความทันสมัยแบบจีนจําเป็นต้องยึดมั่นเส้นทางที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับ ผิดชอบต่อพวกเราตนเอง ยังเป็นความรับผิดชอบต่อทั่วโลกอีกด้วย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิดน้ำใสภูเขา เขียวก็คือภูเขาทองภูเขาเงิน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแบบสีเขียว พยายามสร้างประเทศจีนอันสวยงามที่มีฟ้าใส ดิน เขียว และน้ำสะอาด

ประเทศจีนได้ตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพยายามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 และบรรลุความ เป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี ค.ศ. 2060 ซึ่งเป็นคํามั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้กับประชาคมโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีน เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ลดความเข้มข้นของพลังงานรวดเร็งที่สุดในโลก ได้บรรลุเป้าหมายที่ว่าลดความเข้มข้นของการปล่อย ก๊าซคาร์บอน 40% ถึง 45% ในปี ค.ศ. 2020 โดยเกินโควตา

ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสะสมไว้เป็นจํานวนห้าพันแปดร้อยล้าน ตัน ประเทศจีนได้สร้างเสรจตลาดคาร์บอนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าทุกฝ่ายจะกระชับความ ร่วมมือ เดินบนเส้นทางพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ําอย่างแน่วแน่ ร่วมกันสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มี อนาคตร่วมกัน

สิ่งที่ประชาชนชาวจีนปรารถนาที่จะเห็นที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพ เดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติเป็นการ ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวจีน พวกเรามุ่งมั่นยืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูก ต้อง เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และอํานวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสวงหาการพัฒนาของตนเองในขณะที่ พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ใช้การพัฒนาของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของ โลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย ตลอดกาลที่ผ่านมานี้ วงการธุรกิจเอเชียแปซิฟิกเป็นพลังสําคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีคนกล่าวว่า นักธุรกิจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้น ก็เป็นผู้มองโลกในแง่ดีในระยะยาว หากชอบอยู่สบายโดยไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิด ขึ้นธุรกิจก็ไม่สามารถทําได้ดี หากไม่มีวิสัยทัศ์กว้างไกลและความคิดหลักแหลม ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกัน

หวังว่าเพื่อนมิตรต่าง ๆ ในวงการธุรกิจจะประยุกต์ใช้จิตวิญญาณของนักธุรกิจให้ดี ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็ง ขัน มีส่วนร่วมอยู่ในการปฏิรูปเปิดประเทศของจีนและการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน สร้างคุณูปการสําคัญต่อ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ