"บิ๊กตู่" ยังปลื้ม! บรรยากาศประชุมเอเปค บ้านเมืองสงบสุข หวังให้เป็นแบบนี้ตลอดไป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกรัฐมนตรี เปิดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติด กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมมือเข้มแข็ง เร่งด่วนใน 3 เดือน ขอหน่วยงาน ราชการตรวจสอบ หากพบถูกลงโทษทั้งวินัยและอาญา รวมถึงผู้บังคับบัญชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบาย แนวทางการปราบปรามยาเสพติดในระยะ 3 เดือน ตามนโยบายของรัฐบาล เร่งด่วนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นจากการปรับวิธีการในการปราบปราม ขณะที่ฝ่ายถูกปราบปรามก็ปรับรูปแบบเช่นเดียวกัน ทำให้เป็นเรื่องที่ต้องนำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ปัญหาลดลง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบความมั่นคงของประเทศ 

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 123 ล้าน "นิพนธ์ บุญญามณี" พ้น รมช.มหาดไทย

เกิดเหตุวางระเบิดในกรุงเยรูซาเล็ม มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 10 ราย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการสร้างความเข้าใจ บูรณาการประสานความเข้าใจ ระหว่างกัน ซึ่งมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ส่วนกลาง สู่พื้นที่ และลงสู่ชุมชน ซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เหล่าทัพ มาร่วมด้วย จึงจะเน้นย้ำในเรื่องทั้ง การป้องกัน ปราบปรามและรักษา รวมถึง แก้ไขปัญหาผู้เสพรายเก่าด้วย 

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ปัญหาเหล่านี้ไม่จบลงง่าย เนื่องจากวิวัฒนาการของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ปรับเปลี่ยนตามการปราบปรามไปด้วย  สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องมีการบูรณาการ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำในเรื่องของการสืบสานและแนวทางในการที่จะเร่งการปราบปรามยาเสพติด 

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งใน 12 นโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ซึ่งการแก้ไขกฎหมายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการปราบปรามจับกุมขยายผล  นำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์  11,100 ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงเป็นเส้นทางผ่าน จึงยังจะป้องกัน ปราบปราม ทั้งพื้นที่ชายแดน และภายในประเทศด้วย 

ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีกลไก ในการเฝ้าระวังให้พื้นที่ และให้การศึกษาเป็นพื้นที่สีขาว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และสู่การบำบัดรักษาในชุมชน สกัดกั้นยาเสพติด  ขณะที่กองทัพ จะต้องเข้ามาช่วยติดตามเฝ้ารระวังพื้นที่ชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ำ หากทุกฝ่ายดำเนินการอย่างจริงจัง แข็งขันก็จะทำให้ปัญหานั้นบรรเทาเบาบางลง ขอให้หน่วยงานศาล อัยการ บูรณาการ กระบวนการยุติธรรม ดำเนินการยึดทรัพย์ป้องกัน การฟอกเงิน  

นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยผู้เสพรายเก่า พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์หนองบัวลำภู คือบทเรียนไม่ใช่ทำงานแบบวัวหายแล้วล้อมคอก ต้องนำบทเรียนทุกอัน มาดำเนินการวิเคราะห์แยกแยะปัญหา ไม่ใช่แค่เพียงผู้เสพ ผู้ค้า  แต่พฤติกรรมคนเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการบำบัด ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ทำกฎหมายก็ต้องทำในการดูแลบำบัดรักษาคัดกรอง ผู้เสพ ผู้ป่วยและ วันหน้าควรมีศูนย์บำบัดเอกชนเหมือนต่างประเทศ ซึ่งอันตรายที่สุดก็คือผู้เสพ หลอนและก่อเหตุความรุนแรง จึงต้องมีการบำบัด ติดตามใกล้ชิด ผู้ป่วยในชุมชน ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานก็จะต้องส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ผู้เสพที่หายป่วยมีงานทำ และให้กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนทุกมิติทั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล ค้นหาผู้เสพในหมู่บ้าน และเข้มงวดสถานบันเทิง สถานบริการจะต้องควบคุมห้ามเยาวชน เข้าไปใช้บริการ 

นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่า ได้มีการตั้งสายด่วน 1567 ให้ครบทุกจังหวัด และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติดโดยทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามตามแผนพัฒนาการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกด้านให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้

นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำทุกหน่วยงานจะต้องสำรวจตรวจสอบข้าราชการ ไม่ให้ไปยุ่งกับกระบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งหากพบจะถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา ผู้บังคับบัญชาจะต้องถูก ตรวจสอบ ลงโทษด้วย ขณะเดียวกันประชาชนที่แจ้งเบาะแส จะต้องมีความปลอดภัย สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชน รวมถึงเป็นหูเป็นตาให้กับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบ การลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นไม่ให้นำไปใช้ในทางไม่ถูกต้องเป็นบ่อเกิดยาเสพติด ทั้งหมดคือความมั่นคง 

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจสังคม วันนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มีความสงบเรียบร้อย ในช่วงการประชุมเอเปกสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าถนนหนทาง บ้านเมืองสวยงาม นี่แหละประเทศไทยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส รับแขกบ้านแขกเมือง ทุกคนพอใจมีความสุข สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆ จากการประชุมเอเปกทำให้เห็นว่าคนไทยที่มีน้ำใจ เป็นคนไทยที่มีรอยยิ้ม เป็นเจ้าบ้านที่ดี หวังว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยแบบนี้ไปเรื่อย ๆจะทำให้การทำงานดีขึ้นกว่าเดิมได้ทุกมิติ อะไรที่เป็นปัญหาเราต้องแก้ไขอะไรที่ติดขัดก็ต้องติดตามขับเคลื่อนอยู่ที่ทุกคนจะต้องตั้งใจ

ภายหลังนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  มอบนโยบายแนวทางการปราบปรามยาเสพติด ได้ปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงประเด็นแยกทางกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการทำงานทางการเมือง รวมถึง สอบถาม ถึงความชัดเจน อนาคตทางการเมือง ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้หัน กลับมาตอบคำถามใดๆ  โดยได้เดินขึ้นรถ และเปิดกระจก หันหน้ามายิ้มหวาน ให้ผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งว่า หลังการประชุมเอเปค นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะมีความชัดเจนถึงอนาคตทางการเมือง  โดยนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการยิ้มค้างอยู่ ตอบว่า “หลังเอเปค ก็ปีหน้าไง”

กราดยิงในวอลมาร์ทรัฐเวอร์จิเนีย เสียชีวิตเกือบ 10 ราย

“อู๋ ธรรพ์ณธร” ควงแฟนสาว “ครูเก๋า” เริ่มต้นชีวิตคู่ จูงมือแต่งอบอุ่น

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ