ครม.ลุ้น เคาะหวยบนดิน 2 ตัว 3 ตัว โต๊ดเต็ง แถมรางวัลแจ็คพอต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม.วันนี้ วาระที่ต้องลุ้นว่าจะนำมาพิจารณาหรือไม่คือ กระทรวงการคลัง อาจเสนอการออกสลากรูปแบบใหม่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (7 มี.ค.66) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน แม้ว่าจะยังมีอาการเจ็บที่มือด้านขวา โดย กระทรวงการคลัง อาจเสนอ ครม. ออกสลากรูปแบบใหม่ ทั้งสลากเลข 6 หลัก หรือ L6 คล้ายสลากที่จำหน่ายในปัจจุบัน เป็นรูปแบบสลากดิจิทัลไม่ต้องจัดพิมพ์ เพื่อนำบางส่วนจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตัง ในราคา 80 บาท เป็นแบบไม่สะสมเงินรางวัลและ สลากเลข 3 หลัก หรือ N3 เป็นแบบสะสมเงินรางวัล ในราคา 50 บาท มีทั้ง 3 ตัวตรง 3 ตัวโต๊ด รางวัล 2 ตัว

แนะ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายใน 1 พ.ค. 66

เปิดสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ “ทรู-ดีแทค” ได้อะไรบ้าง? หลัง 2 ค่ายควบรวม

และ รางวัลแจ็กพ็อตพิเศษ ส่วนวิธีการขาย อาจมีทั้งแบบเดินขายจดใส่กระดาษ ต้องส่งข้อมูลการขายวันต่อวัน ผ่านระบบดิจิทัล ให้กับสำนักงานสลากฯ และขายแบบผ่านแอปฯ เป๋าตัง คาดจะเริ่มจำหน่ายได้ในปีนี้

นอกจากนั้น ยังมี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม และ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

  • ขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จาก 1,000 บาทเพิ่มเป็น 2,000 บาท ในการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  กรณีโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

ดังนั้น หาก ครม. เห็นชอบ ก็จะสามารถจ่ายค่าป่วยการอัตรา 2,000 บาท ได้ในปีงบประมาณ 2567 หรือ ต้นเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเงินนี้ครอบคลุมอสม.ทุกคน

กระทรวงการคลัง

  • เสนอขยายอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแง่ผู้ประกอบธุรกิจ ระยะเวลา 1 ปี 
  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภท อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • ร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ หรือ Thailand Plus Package รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
  • เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา และการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ
  • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เสนอปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย หรือ Long-Term Resident Visa : LTR Visa

กระทรวงพาณิชย์ ขอขยายเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 และ โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการฝ่ายราษีไศลในเขตท้องที่
จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย
น้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2564/2565

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 300 ล้านบาท

สำนักนโยบายและแผน เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และ การกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 

กระทรวงพลังงาน เสนอการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/65 และ 3/65

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4

 

นอกจากนี้ ยังต้องจับตา ครม. มอบหมายงานในกำกับของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม หลังศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จากข้อกล่าวหาซุกหุ้น

บริษัท ท่าอากาศยานไทยมจำกัด(มหาชน) หรือ ทอท.  คาดว่า ที่ประชุม ครม. จะมีการพิจารณาโครงการให้สิทธิผู้ประกอบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 โครงการ ได้แก่ การให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการรายที่ 3 มูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท และโครงการให้บริการคลังสินค้า ของผู้ประกอบการรายที่ 3 มูลค่าประมาณ 6,500 ล้านบาท

คอนเทนต์แนะนำ
วิธีจองโรงแรม "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" เข้าพักคืนแรกวันไหน
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ