โปรดเกล้าฯ ส.ว.เพิ่ม "พลเอก พหล" สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งว่าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ "พลเอก พหล สง่าเนตร" เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 67 ง หน้า 1 ลงวันที่ 21 มีนาคม ออกประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา เผย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

ด่วน! โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.ยุบสภา แล้ว

ด่วน! กกต.เคาะเลือกตั้ง 2566 อาทิตย์ที่ 14 พ.ค.รับสมัคร ส.ส. 3-7 เม.ย.

 

เลือกตั้ง 2566 : เปิดไทม์ไลน์ หลัง "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาฯ ยังประชุม ครม.ได้ - ห้ามแต่งตั้งโยกย้าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ