เลือกตั้ง 2566 : วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กวิธีขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หลัง กกต.เคาะแล้วใช้สิทธิได้ 7 พฤษภาคม 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือ การอํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. และให้ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร

เลือกตั้ง 2566 : เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : กกต.ไขคำตอบ! ทำอย่างไร เมื่อไปเลือกตั้งไม่ได้

โดยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยสามารถไปใช้สิทธิได้ตามสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กําหนด โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกรณีอยู่นอกราชอาณาจักร

ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตัวเองมีถิ่นที่อยู่ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต
 • ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต

สำหรับ กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคำขอยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต
 • ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน ดังนี้

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามนี้

 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (เป็นหน้าแรกของเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สถานที่ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :

 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือกบันทึกข้อมูล

 1. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล”
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”

 1. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://thaivote.info

เลือกตั้ง 2566 : เช็กหน่วยเลือกตั้ง - ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ง่ายๆ ไม่กี่คลิก!

เลือกตั้ง 2566 : "อุ๊งอิ๊งค์" อวยพรผู้สมัครคว้าชัยกวาดแลนด์สไลด์

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ