เปิดวาระ ครม. ถกปม "จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่ครบ"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม. มีหลายเรื่องพิจารณา รวมถึง การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่ครบ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (28 มี.ค.66) เป็นวาระการประชุมท้ายๆ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

กู้เงินประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไร้ดอกเบี้ย รายละ 3 หมื่น - รายกลุ่ม 1 แสน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็ก! ช่วงเวลายืนยันตัวตน-วันเริ่มใช้สิทธิ

- การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

- รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

- รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ

- ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ...

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร่อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ...

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร่อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการ
ขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ...

- รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน

- รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

- ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ