ในหลวง ทรงเปิดประชุมสภา พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา “ยึดถือประโยชน์ชาติ ประชาชน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ทรงมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา “ยึดถือประโยชน์ชาติ ประชาชน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องโถง ชั้น 11 ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ว่า "บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด "ประชุมสภา" เปิดกำหนดการรัฐพิธีสำคัญ 3 ก.ค. นี้

แพร่ พ.ร.ฏ.เรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่ 3 ก.ค.2566 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นสมาชิกของรัฐสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ ให้ดำเนินการปกครอง และพิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ สติปัญญา ความสามารถ และความสุจริตบริสุทธิ์ของท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด 

หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง 

ขออำนวยพร ให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ทุกเมื่อไป"

ถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ