นิด้าโพล เผย "นโยบายรัฐบาลเพื่อไทย" ที่ประชาชนอยากได้-ทำได้มากที่สุด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "นโยบายรัฐบาลเพื่อไทย" ที่ประชาชนอยากได้-มองว่าทำได้มากที่สุด ชี้ "พักหนี้เกษตรกร" ประชาชนอยากได้-รัฐบาลทำได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่?” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

“ทักษิณ” ยังขอรับพระราชทานอภัยโทษได้อีก เหมือนนักโทษทั่วไป

รัสเซียเตือนนาโต เสี่ยงขัดแย้งเต็มรูปแบบ! หลังทหารชาติสมาชิกโผล่ยูเครน

ผู้ว่ากกท.ดูงานซัปโปโรโดม พร้อมยกระดับราชมังคลากีฬาสถาน

 

 

การสำรวจความเห็นในเรื่องดังกล่าว แบ่งเป็น 2 คำถาม คือ นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ และนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่จะสามารถทำได้สำเร็จ ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ พบว่า นโยบายที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดคือ นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที อยากได้ 87.25%

รองลงมาคือ นโยบายทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน อยากได้ 86.18% นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป อยากได้ 83.36% จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อยากได้ 78.70% กทม.ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต อยากได้ 78.17% และอื่น ๆ ตามลำดับ ส่วนนโยบายที่ประชาชนอยากได้น้อยที่สุดคือ นโยบายแก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร อยากได้ 58.32%

ด้านนโยบายที่ประชาชนมองว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้สำเร็จมากที่สุดคือ คือ นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที มีประชาชนมองว่าสามารถทำสำเร็จ 68.32% รองลงมาคือ นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป มองว่าจะทำสำเร็จ 53.82% นโยบายการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง มองว่าจะทำสำเร็จ 52.98% กทม.ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต มองว่าจะทำสำเร็จ 50.15% รถไฟฟ้า กทม.20 บาท ตลอดสาย มองว่าจะทำสำเร็จ 48.09% และอื่น ๆ ตามลำดับ

ส่วนนโยบายที่ประชาชนมองว่า รัฐบาลเพื่อไทยมีโอกาสทำสำเร็จน้อยที่สุดคือ นโยบายเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570 โดยประชาชนมองว่าจะทำสำเร็จ 36.64%

 

ภาพจาก : นิด้าโพล

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ