ประวัติ "จิราพร สินธุไพร" ส.ส. เพื่อไทย 2 สมัย สู่ รมต. ประจำสำนักนายกฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดประวัติ "จิราพร สินธุไพร" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย 2 สมัยติด ผู้ได้รับเสียงโหวตท่วมท้น สู่เก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

ช่วงสายวันที่ 28 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความเหมาะสมนั้น

นอกจากรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ แล้ว ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยประกาศให้ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด พ้นตำแหน่ง ก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ คนใหม่ 3 ราย โดยมีรัฐมนตรีหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับแต่งตั้ง คือ "นางสาวจิราพร สินธุไพร"

คอนเทนต์แนะนำ
ประวัติ "เผ่าภูมิ โรจนสกุล" รมช. คลังคนใหม่ ครม.เศรษฐา 1/1
เปิดโปรไฟล์ “อรรถกร ศิริลัทธยากร” รมช.เกษตรฯ ครม.เศรษฐา 1/1
เปิดประวัติ รมว.คลังคนใหม่ “พิชัย ชุณหวชิร” นั่งคุมเงินประเทศ

 

ภาพนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี FB: จิราพร สินธุไพร - Jiraporn Sindhuprai
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวจิราพร สินธุไพร เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นบุตรสาวคนโตของ นิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ กับ เอมอร สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย มีน้องสาวหนึ่งคน ชื่อ ชญาภา สินธุไพร ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท ใบที่สอง Master of Science (International Business) University of Reading เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย Reading สหราชอาณาจักร
 • ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี FB: จิราพร สินธุไพร - Jiraporn Sindhuprai
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวจิราพร สินธุไพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากมาย อาทิ

 • เยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Cambodia-Thai Exchange Program (CTEP) รุ่นที่1 ณ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
 • เยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Asia Pacific Youtn Conference ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • อาสาสมัครมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (Thai Volunteer Services)

ประวัติการทำงาน

 • นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ประสานงานและเลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท Acutech จำกัด
 • นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยดำเนินงานสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวจิราพร ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งครั้งแรก โดยมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยคะแนน 58,842 คะแนน

ภาพนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี FB: จิราพร สินธุไพร - Jiraporn Sindhuprai
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เซ็นแต่งตั้ง นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมกับ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร, รท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง, นายชุมสาย ศรียาภัย และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์

นอกจากนี้ นางสาวจิราพร ยังรั้งตำแหน่งอื่น ๆ มากมาย ได้แก่

 • เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง ในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว
 • และเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยคิวบา กรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเอสโตเนีย

ภาพนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ช่างภาพพีพีทีวี
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 นางสาวจิราพร ลงสมัครและชนะการเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเสียง 61,288 คะแนน เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อันดับสูงที่สุดในประเทศ (คิดจากสัดส่วนคะแนนในเขต) ถึง 69.35% จาก พรรคเพื่อไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ