เปิดแนวทาง 4 คดีการเมือง มัดรวมพร้อมกัน 18 มิ.ย.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จับตา 4 คดีการเมืองสำคัญ “ส่งฟ้องทักษิณ-ถอดถอนเศรษฐา-ยุบพรรคก้าวไกล-ตีความ พ.ร.ป.สว.” มัดรวมพร้อมกันวันที่ 18 มิ.ย.นี้

กลายเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญก็ว่าได้ สำหรับวันที่ 18 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ เนื่องจากมีคดีการเมืองสำคัญรวม 4 คดี ถูกนัดพิจารณา นัดลงมติ และนัดสั่งฟ้องในวันเดียวกัน จนทำให้เกิดคำถามว่าผลของคดีใดคดีหนึ่ง อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับจากนี้หรือไม่?

วันนี้ “ทีมข่าวพีพีทีวี” จึงได้รวบรวมรายละเอียดของคดีสำคัญทั้ง 4 คดี รวมทั้งแนวทางของคดีต่างๆ ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กดวงการเมือง! 18 มิ.ย.นี้ “พิธา”ขาขึ้น “ทักษิณ-เศรษฐา”อย่าประมาท
ศาลรธน. สั่งยื่นหลักฐาน-นัดพิจารณาคดี “เศรษฐา” 18 มิ.ย.นี้
“ทักษิณ” กำลังอ่อนแอ แต่ ”ขั้วอำนาจเก่า” ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน?

คดีทักษิณ ช่างภาพพีพีทีวี
คดีทักษิณ ชินวัตร

คดีทักษิณ ชินวัตร

หลังจากวันที่ 29 พ.ค.2567 อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง นายทักษิณ ฐานร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 112 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2519 ข้อ 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3, 14(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 8

แต่ไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้ เนื่องจากนายทักษิณติดโควิด และไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนด พนักงานอัยการที่ จึงนัดให้นายทักษิณ มาพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ 18 มิ.ย. 2567

แนวทางคดีดังกล่าว ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ คงจะต้องจับตาดูว่านายทักษิณไปศาลตามที่อัยการสูงสุดนัดหรือไม่ และหากนายทักษิณไปศาลตามนัด ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้อง และต้องรอลุ้นต่อไปว่าเมื่อนำตัวส่งศาลแล้ว ศาลจะให้มีการประกันตัวหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้หากศาลไม่ให้ประกันตัว นายทักษิณก็จะต้องส่งตัวเข้าเรือนจำ

คดีเศรษฐา ช่างภาพพีพีทีวี
คดีเศรษฐา ทวีสิน

คดีเศรษฐา ทวีสิน

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา กรณีคำร้องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

กรณีนายเศรษฐา ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ  ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2567 และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาในวันที่ 18 มิ.ย.2567

ซึ่งแนวทางของคดีดังกล่าว ยังไม่จบในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ก็ต้องรอลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่

คดียุบพรรคก้าวไกล ช่างภาพพีพีทีวี
คดียุบพรรคก้าวไกล

คดียุบพรรคก้าวไกล

หลังจากพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2567 กรณีคำร้อง กกต. ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล สืบเนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรณีการเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาคดีไปแล้วรอบหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ กกต. ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 17 มิ.ย.2567 และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 18 มิ.ย.2567

โดยแนวทางคดีดังกล่าว ยังไม่จบในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่  ส่วนกรณีที่มีคำสั่งให้ กกต. ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น อาจจะเป็นกรณีที่ให้ กกต. ชี้แจงว่าทำตามขั้นตอนหรือไม่ ทำตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่ ในการยื่นยุบพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อโต้แย้งที่พรรคก้าวไกลแก้ข้อกล่าวหา

คดีเลือก สว. ช่างภาพพีพีทีวี
คดีตีความ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.

คดีตีความ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.

โดยคดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางได้ส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิ.ย.2567 เวลา 09.30 น.

สำหรับทั้ง 4 มาตราดังกล่าว ระบุเกี่ยวกับการแนะนําตัวผู้สมัคร สว. และขั้นตอนการเลือก สว.ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ซึ่งแนวทางคดีดังกล่าว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้ง 4 มาตรา ขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลกระทบต่อการเลือก สว.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย กกต. อาจจะต้องร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ดังกล่าว แล้วเสนอให้กับ ครม.และนำเสนอสภาโดยเร็ว

ส่วนจะถึงขั้นต้องล้มกระดานเลือก สว.ใหม่ทั้งหมดเลยหรือไม่นั้น หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้ง 4 มาตรา ขัดรัฐธรรมนูญ อาจจะกระทบในกระบวนการแนะนำตัวและการเลือกในระดับอำเภอและระดับที่ผ่านมา ที่อาจจะต้อง รอให้แก้ไข พ.ร.ป.ดังกล่าวให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก่อน แล้วค่อยเริ่มกระบวนการใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ต้องย้อนไปรับสมัครใหม่

แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้ง 4 มาตรา ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หรือขัดรัฐธรรมนูญแค่บางมาตราแต่ไม่กระทบกับสาระสำคัญการเลือก สว.ที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว กระบวนการเลือก สว.ก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามไทม์ไลน์เดิม

โปรแกรมบอลยูโร 2024 ทุกคู่ เวลาแข่งขัน EURO 2024

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 67

วิธีการแปรงฟันที่ทันตแพทย์แนะนำ แปรงให้ถูกลดฟันผุ กลิ่นปากได้จริง!

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ