“ต้นหอม” ปล่อยโฮ !! “แจ้” จับไมค์ร้องเพลงคู่ “หนู มิเตอร์” แชมป์เงาเสียง เนื้อหาแทงใจ