“เล็ก พงษธร” หน้าโหดแต่มุ้งมิ้ง ฝันถ่ายรูปคู่มิคกี้เม้าส์