“เล็ก พงษธร” ประมงหนุ่มมากรอยสัก กับเสียงร้องที่ทุกคนต้องหลงรัก