“นุ๊ก สุทธิดา” ปรี๊ดแตก ต่างชาติเช่าบ้าน ค้างค่าไฟ 5 หมื่น – บ้านพัง