“พลอย” เป็นเพื่อนแฟนเก่าได้ ร่วมยินดี “โดม” แต่ง “เมทัล”