สู้ไม่ถอย “จอย ชวนชื่น” ปิ๊งไอเดีย..เดินหน้าขายขนม “ควันทะลัก”