“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ขอบคุณ “เหม” สร้างแรงบันดาลใจ เขียนถ่ายทอดชีวิตสุข-ทุกข์