“มอส-พิเชษฐ์” เปรยบท “เสือสมิง” ใน “ฝ่าดงพยัคฆ์” ไม่ง่าย