“แมน ศุภกิจ” เซ็ง ลูกน้องชาวต่างด้าว งัดร้านอาหารเสียหายร่วมแสน