“น้าหมู พงษ์เทพ” ป่วยประสาทซีกขวาไม่รับความรู้สึก เลื่อนงานรักษาตัว