คนบันเทิงตื่นตัวค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง โอดป่วย – กทม.อยู่ยาก