ปู ไปรยา แจง หลังถูกปลดฟ้าผ่า Friend of Omega ยันไม่ได้ทำผิดสัญญา