“กวาง AB NORMAL” จากหนุ่มห้าวนอกสนาม สู่เส้นทางนักแข่งรถ