"กวินเน็ธ พัลโทรว์ "ควักกระเป๋าจ่ายค่าปรับ145,000 ดอลลาร์ ฐานโฆษณาสินค้าเกินจริง